123.jpg

Grupowy wyjazd turystyczny - czerwiec 2021

21-01-2021 - wzór umowy

21-01-2021 - informacja o terminie podpisywania umów

 

Regulaminy i wzory wniosków ZFŚS

pobierz - Zarządzenie Dyrektora Zakładu Poprawczego w Szubinie

pobierz - Regulamin ZFŚS w Zakładzie Poprawczym w Szubinie

pobierz - Zasady korzystania i przyznawania pożyczek z ZFŚS

pobierz - Zasady korzystania z ZFŚS

pobierz - wzór_winisek o przyznanie pożyczki

pobierz - wzór_winisek o pomoc finansową

pobierz - wzór_winisek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka

pobierz - wzór_winisek pracownika o dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie

pobierz - wzór_winisek o przyznanie pomocy na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych

pobierz - wzór_umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

pobierz - Regulamin działalności komisji ZFŚS

 

Druki do pobrania:

*ZFŚS

pobierz - Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, pomocy finansowej, pomocy materialnej ze środków ZFŚS

pobierz - Wniosek o przyznanie pomocy finannsowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych

pobierz - Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS dla pracownika

pobierz - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ze środków ZFŚS

pobierz - Wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dziecka ze środków ZFŚS

porno porno porno porno porno porno film porno film