123.jpg

Internat – kierownikiem internatu jest mgr Tomasz Półtorak.

Mgr Karol Roj czuwa nad organizacją pracy strażników.

W internacie funkcjonuje pięć grup wychowawczych , w tym jedna tzw. grupa samokontroli. Nad wychowankami  czuwa dziesięciu wychowawców odpowiednio przyporządkowanych do poszczególnych grup. Ich prace nadzoruje i wspiera dwóch kierowników internatu.
Praca resocjalizacyjna w grupie wychowawczej podporządkowana jest miesięcznemu  planowi pracy, który jest realizowany poprzez następujące zajęcia tematyczne:
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne
• Zajęcia intelektualno-estetyczne
• Zajęcia edukacyjne
• Etykę
• Zajęcia świetlicowe
• Edukację zdrowotną
• Naukę własną
• Zajęcia w sali komputerowej
• Zajęcia klubowe
Ważnym elementem w procesie resocjalizacji  jest sport, który cieszy się w naszej placówce bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością. Imprezy i zajęcia sportowe prowadzone w internacie mają szereg walorów resocjalizacyjnych:
- rozładowują napięcie psychoruchowe
- wzmagają mechanizmy kontroli
- uczą pracy w zespole
- uczą radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami
- przyczyniają się do wzrostu uspołecznienia
- redukują lęk
Oto kalendarz imprez odbywających się w internacie, w którym poszczególne grupy rywalizują między  sobą i walczą o Puchar Dyrektora ZP-MOAS Szubin:
• Turniej halowej piłki nożnej
• Turniej piłki siatkowej
• Turniej piłki koszykowej
• Turniej uni-hokeja
• Zawody pływackie
• Zawody kajakowe
• Zawody Strong-man
• Turniej tenisa stołowego
• Turniej szachowo-warcabowy
• Turniej bilardowy

Bardzo ważnym elementem w pracy z młodymi ludźmi w naszej placówce jest turystyka i rekreacja.
Rekreacja jest jedną z trzech głównych sfer życiowych aktywności człowieka, poza nauką i pracą oraz podobnie  jak dwie pozostałe dziedziny działalności ludzkiej może stanowić ważny  środek resocjalizacji. W naszej placówce szczególną formę rekreacji ruchowej stanowi turystyka. Wychowawcy organizują  przez cały rok szereg imprez o charakterze rekreacyjno-urystycznym:
• Spływy kajakowe, między innymi takimi rzekami jak: Brda, Noteć, Wełna,     Gąsawka, Nielba.
• Obozy narciarskie w Jaworzu
• Rajdy piesze po okolicach  Pałuk i Krajny
• Wycieczki rowerowe
• Udział w zlotach turystów PTTK
• Wyjazdy na łyżwy
W pracy z nieletnimi wychowawcy bardzo często wykorzystują kontakty  i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kontakty z instytucjami środowiska szubińskiego mają na celu pozytywne wzmacnianie procesu wychowania oraz neutralizowanie ewentualnych napięć. Odbywa się to poprzez:
• Organizację dla dzieci z Przedszkola nr 2 i nr 3 w Szubinie cyklu imprez o   charakterze festynu np.: „Święto pieczonego ziemniaka”, „Przedszkolaki na   wagarach”, „Dzień sportu” itp.
• Organizowanie imprez o charakterze sportowym przez UKS MOASEK   działający przy ZP-MOAS w Szubinie np. Otwartych Mistrzostw Szubina w   Poolbilardzie.
• Udział reprezentantów UKS Moasek w Szubińskiej Amatorskiej Lidze   Siatkówki
• Udział reprezentantów UKS Moasek w Szubińskiej Lidze Halowej Piłki   Nożnej
• Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej w Szubinie
• Współpraca z miejscową jednostką straży pożarnej
• Współpraca z klubem piłkarskim LKS Szubinianka: liczne mecze sparingowe   z drużyną juniorów
• Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szubinie – wspólne wyjazdy   i rozgrywki sportowe
Przy ZP MOAS w Szubinie działa drużyna harcerska, która regularnie bierze   czynny udział w zlotach drużyn harcerskich „ Nieprzetartego Szlaku”. Udział   w zlotach jest dla naszych wychowanków ważnym elementem wychowawczym   w drodze do odzyskania właściwego miejsca w społeczeństwie. Nadrzędnym   celem spotkań drużyn „Nieprzetartego Szlaku” jest resocjalizacja poprzez   integrację dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi, nauka tolerancji, szacunku i   zrozumienia, a w efekcie umiejętność życia wśród innych ludzi zarówno w   zakładzie jak i poza placówką.
Wśród wielu form prowadzenia procesu resocjalizacji w naszej placówce,   istotne miejsce przypada działaniom o charakterze artystycznym. Pod opieką   wychowawcy funkcjonuje kółko muzyczno-kabaretowe przygotowujące   inscenizacje z okazji różnych świąt czy uroczystości:
• Dzień Edukacji Narodowej
• Dzień Kobiet
• Szubiński Festiwal Karaoke
• Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
Podstawowe cele jakie towarzyszą działalności tego kółka w zakresie dotyczącym wychowanków to:
- rozbudzanie i wzbogacanie przeżyć w kontakcie z otaczającym światem   wszystkimi    zmysłami człowieka
- stwarzanie wychowankom warunków do nabywania umiejętności artystycznych      poprzez aktywność twórczą
- zaspokojenie poczucia akceptacji, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie w    grupie, wspólnocie

Galeria

porno porno porno porno porno porno film porno film