123.jpg

Sprawozdanie  z  zajęć  otwartych  dla  uczniów  Zespołu  Szkół  Specjalnych z Szubina z dnia 21.11.2012r.

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Specjalnej w Szubinie wzięli udział w zajęciach otwartych w dziale ślusarni-spawalni naszych warsztatów.

Tematem zajęć było „Wykonywanie połączeń gwintowanych”.

Była to kontynuacja wcześniej rozpoczętych lekcji o tematyce „Wykonywanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych w ślusarstwie”.
Po przebraniu przybyłych gości w ubrania robocze, zajęcia rozpoczęły się od krótkiego instruktażu oraz szkolenia bhp. Następnie uczniowie poznali nazwy oraz zasady pracy ręcznymi narzędziami do  nacinania gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Przy wydatnej pomocy naszych wychowanków uczniowie Szkoły specjalnej uczyli się wykonywać połączenia gwintowane. Chłopcy z Zakładu bardzo poważnie potraktowali pomoc w wykonaniu zleconego zadania  kolegom ze Szkoły Specjalnej. Na zajęciach obecny był też dyrektor naszej placówki pan Wiesław Guziński. Zajęcia i praca w warsztacie przebiegała bardzo spokojnie i w przyjaznej atmosferze. Przybyły z uczniami  pan  Zbigniew Sabaciński  podziękował za ciekawie przeprowadzone zajęcia i zainteresowanie uczniów pracą w ślusarni.
Zajęcia przeprowadził: mgr Wojciech Kaszuba

  • lekcja pokazowa 21.11.2012 013
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 014
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 010
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 021
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 012
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 020
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 019
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 015
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 018
  • lekcja pokazowa 21.11.2012 011

Warsztat - spawalnia
Kursy spawania.

porno porno porno porno porno porno film porno film