123.jpg

Początki Szubina
Pierwsze dane źródłowe o Szubinie spotykamy dopiero w 1365r. Niektórzy historycy wysuwali jednak przypuszczenie, ze po raz pierwszy miejscowość ta wymieniona została w źródłach juz w 1065r., w dokumencie stanowiącym nadanie dla klasztoru mogileńskiego - występuje tam bowiem nazwa Subino. Hipoteza ta została jednak całkowicie obalona. Dokument z 1365r. wystawiony został przez Kazimierza Wielkiego i dotyczył kościoła w Kwieciszewie, a Sędziwój z Szubina, starosta Inowrocławski występuje w nim jako świadek. Szubin wymieniony został tutaj zupełnie marginesowo w zwrocie: Sandivofius de Subyn, capitaneus Wladislaviensis. Z 1365r. wiąże sie jeszcze inne zagadnienie: data założenia miasta Szubina.

Nazwa Szubina
Różnie tłumaczono pochodzenie nazwy Szubin. Zupełnie nielogiczne
było przypuszczenie, ze nazwa pochodzi od szuby - futra i dowodzi,
ze mieszczanie tutejsi nosili szyte na miejscu i bogate okrycia.
Nielogiczne chociażby dlatego, ze nazwa ta musiała pochodzić
z okresu wcześniejszego, a nie dopiero z czasów rozkwitu miasta.
Dzisiaj przyjmuje sie dość powszechnie, ze Szubin jest typowa
nazwa pochodząca od imienia lub przezwiska pierwszego właściciela albo mieszkańca. pierwszym mieszkańcem musiał być Szuba. Jest to typowe przezwisko kmiece, analogicznie z Łabisza od którego pochodzi nazwa Łabiszyna. Przezwisko Szuba może jednak pochodzić od kozucha.

porno porno porno porno porno porno film porno film